Integrace

Integrace

Řešení disponuje několika rozhraními, která umožňují automaticky načítat data z vašich aplikací a předávat zpět. Díky tomu můžete své postupy značně zjednodušit, zrychlit a zpřesnit.