Plánování linek a tras

Plánování linek a tras

Plánování vozidel, tras a linek probíhá obvykle po uzávěrce příjmu objednávek pro následující den, lze ale plánovat i několikrát denně (ranní, odpolední rozvoz) nebo průběžně. Veškeré operace lze provádět programově (samočinně aplikací) nebo kdykoliv do optimalizace vstoupit a provést ruční zásah.

Plánovač zakázky přiřazuje dostupným vozidlům tak, aby byly splněny požadavky na přepravu a maximálně využity možnosti vozidel i řidičů.

Zakázky a trasy vozidel jsou zobrazeny v mapě, dispečer může jednotlivé zakázky přemístit pohybem myši (drag & drop) nebo je vyřadit z plánování. Nepřiřazené zakázky budu plánovány následně (např. další den), pokud to umožňuje termín dodání.

Výsledkem jsou ložné listy a plán tras (linek) pro jednotlivá vozidla a zakázky. Data lze exportovat zpět do vaší spediční aplikace, nebo je přímo vytisknout jako podklady pro vychystání.